Thông tư 64/2018/TT-BQP về cung cấp thông tin trong Bộ quốc phòng

Thông tư 64/2018/TT-BQP về cung cấp thông tin trong Bộ quốc phòng

Thông tư 64/2018/TT-BQP quy định về thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ quốc phòng

Số hiệu: 64/2018/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Chiêm
Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 16/06/2018 Số công báo: Từ số 709 đến số 710
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

     Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 64/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 quy định về thực hiện cung cấp thông tin, đầu mối thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 9 Luật tiếp cận thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

     Đối tượng áp dụng

Thông tư 64/2018/TT-BQP áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ là đầu mối cung cấp thông tin, tổ chức tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp thông tin.

     Nguyên tắc cung cấp thông tin

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Luật tiếp cận thông tin và các nguyên tắc sau:

  • Thông tin được cung cấp phải do chính Thủ trưởng cấp mình hoặc cơ quan, đơn vị mình tạo ra, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 6 Luật tiếp cận thông tin, thông tin được tiếp cận có điều kiện thì cung cấp khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật tiếp cận thông tin.
  • Việc cung cấp thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, quốc phòng.
  • Bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; phù hợp với tính chất của thông tin được yêu cầu cung cấp và khả năng của cơ quan, đơn vị mình.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/64.2018.TT-BQP.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 64/2018/TT-BQP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment