Thông tư 79/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 79/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: 01/04/2016
Ngày công báo: 29/12/2015 Số công báo: Từ số 1255 đến số 1256
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 79/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ – QCVN 40:2015/BGTVT quy định các yêu cầu kỹ thuật về cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị đối với Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được ban hành ngày 10/12/2015.
1. Quy định kỹ thuật Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

– Yêu cầu chung: Thông tư 79 quy định Trung tâm sát hạch lái xe phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe theo nội dung và quy trình sát hạch lái xe được Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành, được đặt ở nơi có đường giao thông thuận tiện, có điều kiện về cung cấp điện, nước, thoát nước, thông tin liên lạc, không bị nhiễu loạn điện từ ảnh hưởng đến các thiết bị báo lỗi và chấm điểm lắp đặt tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới.– Yêu cầu kỹ thuật theo Thông tư số 79 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải:

+ Sân sát hạch: Là nơi bố trí đủ hình của các bài sát hạch lái xe theo quy định; cho phép chưa bố trí hình của các bài sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3, A4 và các hạng F khi chưa có nhu cầu sát hạch.

+ Xe cơ giới dùng để sát hạch: Xe cơ giới dùng để sát hạch ngoài việc tuân theo các quy định của Quy chuẩn QCVN 40:2015/BGTVT còn phải đảm bảo điều kiện tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

+ Thiết bị sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F.

+ Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình để cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 được quy định tại Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT

+ Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình để cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và E

+ Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trên đường để cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và E

+ Nhà điều hành sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo Thông tư 79/2015

+ Các công trình phụ trợ khác: Căn cứ nhu cầu thực tế, Trung tâm sát hạch lái xe thiết kế, xây dựng các công trình phụ trợ theo tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm: Nhà để xe cơ giới dùng để sát hạch, ga ra sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới dùng để sát hạch, nhà nghỉ và lưu trú cho các thành viên hội đồng sát hạch, nhà để máy phát điện, nhà đón tiếp và lưu trú thí sinh ở xa về dự sát hạch, khu dịch vụ phục vụ kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

2. Quy định quản lý Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư số 79/2015/BGTVT quy định hàng năm, vào tháng 01, Sở GTVT báo cáo việc cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 của năm trước về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe và báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học – Công nghệ) để theo dõi, quản lý.

Thông tư 79 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/04/2016.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/79_2015_TT-BGTVT_298245.doc” text=”Download: Thông tư 79/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment