Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn nghị định 27/2016/NĐ-CP

Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn nghị định 27/2016/NĐ-CP

Số hiệu 95/2016/TT-BQP Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Người ký Lê Chiêm
Ngày ban hành 28/06/2016 Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Ngày công báo 01/08/2016 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ 95/2016/TT-BQP

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 27/2016/NĐ-CP).

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ.

2. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

3. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hướng dẫn tại Thông tư này.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/95.2016.TT-BQP.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 95/2016/TT-BQP” viewer=”microsoft” ]

“Hãy liên hệ AskLaw để được tư vấn miễn phí, phục vụ chuyên nghiệp theo phương thức: Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261/Website: Hoidapphapluat.net

Liên hệ trực tiếp: Ls. Bảo 0962973053/ Ls.Thủy 0985610193″

Give a Comment