Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP đấu giá quyền sử dụng đất

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP đấu giá quyền sử dụng đất

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP  Quy định việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Số hiệu: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp Người ký: Trần Hồng Hà, Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 04/04/2015 Ngày hiệu lực: 20/05/2015
Ngày công báo: 31/05/2015 Số công báo: Từ số 579 đến số 580
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt văn bản.

– Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

–  Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, bán đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

– Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2015.

– Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp để xem xét, quyết định.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/14_2015_TTLT_BTNMT_BTP_-Asklaw.docx” text=”Download:Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment