Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về khám sức khỏe khi nhập ngũ

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về khám sức khỏe khi nhập ngũ

Số hiệu 16/2016/TTLT-BYT-BQP Loại văn bản Thông tư liên tịch
Nơi ban hành Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng Người ký Nguyễn Viết Tiến, Trần Đơn
Ngày ban hành 30/06/2016 Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Ngày công báo 10/09/2016 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 16/2016/TTLT-BYT-BQP

Thông tư liên tịch (sau đây viết tắt là Thông tư) này quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự;

2. Cơ quan quân sự các cấp, cơ quan y tế, quân y các cấp;

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/16.2016.TTLT-BYT-BQP.ASKLAW-1.doc” text=”Download: Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment