Câu hỏi:

Trung tâm tôi đang điều chỉnh lại hạng xe đào tạo từ hạng B lên hạng C nên Sở giao thông vận tải yêu cầu cấp lại Giấy phép đào tạo láu xe ô tô. Luật sư cho em hỏi thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Bước 1: Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở giao thông vận tải.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phối hợp cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo Nghị định 65/2016/NĐ – CP.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định 65/2016/NĐ – CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Nguồn: Báo pháp luật