Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Bạn đọc có email thuyngax@xxx hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng ở TPHCM. Xin hỏi, tôi muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về quê tại Vĩnh Long có được không? Hồ sơ tôi cần chuẩn bị những gì?

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, Khoản 1 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (Nghị định 28/2015/NĐ-CP) quy định như sau:

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, bạn có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Give a Comment