Thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn ở Hà Nội như thế nào?

Thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn ở Hà Nội như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối, đang ở trọ được gần 5 năm tại quận Cầu Giấy, Hà Nội , tôi xin hỏi một số vấn đề sau:  Nếu trường hợp chủ nhà trọ hiện tôi đang ở không đồng ý cho tôi làm hộ khẩu thường trú dài hạn, nhưng đã có giấy xác nhận trước đó là tôi đã tạm trú tại đây vì lúc mới vào trọ, chủ hộ có khai báo với phường thì tôi có thể tự làm được hay không? Nếu bây giờ tôi có bạn thân là chủ hộ và có hộ khẩu trên thành phố, bạn tôi đồng ý cho tôi làm KT3 vào nhà nó thì bạn tôi có giúp tôi làm KT3 được không? Có quy định về thời gian bắt buộc phải ở nhà bạn tôi trong bao lâu hay chỉ cần sự đồng ý của bạn tôi là được?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, thủ tục đăng ký tạm trú được quy định tại Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú:

1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.

2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Như vậy bạn cần có sự đồng ý của chủ hộ cho bạn thuê phòng trọ để có thể đăng ký tạm trú tại nơi chủ hộ thường trú.

Thứ hai, như đã nêu phía trên, thủ tục để đăng ký tạm trú bắt buộc phải có sự đồng ý của chủ hộ cho bạn thuê trọ và được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khấu (Khoản 2 Điều Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA). Do đó, dù trước đó có sự xác nhận là bạn đã tạm trú tại đó nhưng việc tạm trú đó là ngắn hạn. Khi bạn muốn đăng ký tạm trú dài hạn sau khi học xong đại học thì cần phải có sự đồng ý một lần nữa của chủ hộ cho thuê trọ.

Thứ ba, người bạn của bạn là chủ hộ và đăng ký thường trú tại Hà Nội thì nếu người bạn đó đồng ý cho bạn đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) thì bạn chỉ cần đạt đủ các giấy tờ cần thiết tại Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA là có thể đăng ký tạm trú. Chỉ trong trường hợp bạn đăng ký thường trú tại đó thì luật mới quy định bạn phải đăng ký tạm trú liên tục tại thành phố từ một năm hoặc hai năm trở lên (Khoản 1 Điều 20 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013). Còn trong trường hợp của bạn không bắt buộc yêu cầu về thời gian.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp pháp luật.

Give a Comment