Thủ tục đăng ký kết hôn lại

Thủ tục đăng ký kết hôn lại

Câu hỏi

Tôi đã ly hôn từ năm 2012 có quyết định của Tòa án. Nay chúng tôi muốn đăng ký kết hôn trở lại nhưng địa phương trả lời là thời hạn chưa đủ 03 năm, theo quy định phải sau 03 năm mới được đăng ký kết hôn lại.Tôi hỏi địa phương nói vậy có đúng không, thời hạn được quy định trong văn bản nào?

Trả lời

Theo Điều 39 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về quyền kết hôn như sau:

“Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình có quyền tự do kết hôn »

Theo đó, chỉ cần có đủ điều kiện kết hôn mà pháp luật hôn nhân và gia đình quy định thì nam nữ đều có quyền tự do kết hôn.

Hiện tại, pháp luật về hôn nhân và gia đình có hiệu lực là Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều kiện kết hôn cũng được quy định cụ thể trong Luật này như sau :

“Điều 9. Điều kiện kết hôn

Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này.”

“Điều 10. Những trường hợp cấm kết hôn

Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:

1. Người đang có vợ hoặc có chồng;

2. Người mất năng lực hành vi dân sự;

3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

5. Giữa những người cùng giới tính”

Như vậy, chỉ cần đáp ứng những điều kiện kết hôn tại Điều 9 Luật Hôn nhân gia đình 2000 và không vi phạm các trường hợp cấm kết hôn tại Điều 10 ở trên thì các bạn được tự do kết hôn mà không ai có quyền cản trở.

Bên cạnh đó, Điều 11 Luật này cũng quy định về đăng ký kết hôn như sau:

“… Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau cũng phải đăng ký kết hôn”.

Ngoài ra, không có bất cứ quy định nào khác về thời hạn quy định cho việc đăng ký kết hôn lại sau khi đã ly hôn.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, thì việc đăng ký kết hôn tiến hành như bình thường miễn sao có đủ điều kiện kết hôn tại Điều 9 Hôn nhân và gia đình 2000 và không vi phạm các điều cấm kết hôn tại Điều 10 Luật này.

Chúc bạn sớm giải quyết được tình huống của mình.

Give a Comment