Thủ tục đăng ký lại việc sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Thủ tục đăng ký lại việc sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Trình tự thực hiện:

1/ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện;

2/ Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện.

Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện

– Qua bưu điện

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu quy định, có thể tự truy cập và in tại trang “Thủ tục hành chính” của trang Web: http://www.moj.gov.vn để sử dụng).

2. Khi đăng ký lại việc sinh, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao giấy khai sinh đó.

Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

Phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký lại việc sinh. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; Quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

– 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

– 10 ngày làm việc trong trường hợp phải xác minh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh bản chính (đăng ký lại)

Lệ phí: 10USD / trường hợp đăng ký lại việc sinh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc sinh – mẫu BTP-NG/HT/2007-KS.3.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/4/2006

2- Thông tư liên tịch số 11/TTLT/2008/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao có hiệu lực từ 01/3/2009.

3- Thông tư số 134/2004/TT-BTC ngày 31/12/ 2004 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 01/3/2005.

4- Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 13/6/2007 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007

Give a Comment