Thủ tục đăng ký mã số vạch như thế nào?

Thủ tục đăng ký mã số vạch như thế nào?

Chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật!Cho tôi hỏi 1 vấn đề liên quan đến đăng ký mã vạch.  Tôi là Vân Trung  hiện đang làm việc cho một công ty sản xuất thú nhồi bông  tp .HCM, hiện tại tôi đang muốn đưa  thú bông ,.. vào siêu thị nên cần đăng ký mã vạch. Mong chuyên mục  giải đáp giúp tôi về giá và các thủ tục để đăng ký mã vạch. Tôi xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục  hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Về cơ sở pháp lý:

Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

Thông tư 16/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của “quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 36/2007/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Về nội dung giải đáp:

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã số mã vạch là quản lý mã mặt hàng (mã I) của mình theo nguyên tắc mỗi mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn. Về hàng  thú bông, … của bạn khi đưa vào siêu thị, chị cần đăng ký mã vạch.  cụ thể như sau:

Thủ tục đăng ký mã vạch:
Khoản 2 Điều 7 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2011/TT-BKHCN quy định hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch như sau:
“2. Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm 01 bộ, cụ thể như sau:

a) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (02 bản);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (02 bản).”

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại Tổng cục TCĐLCL theo quy định tại Điều 8 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN hoặc thông qua Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của Luật Minh Khuê.
Thời gian giải quyết:
Khoản 1, 2 Điều 9 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN quy định như sau:

“Điều 9. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

1. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV:

a) Nếu hồ sơ hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL cấp mã số; vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

b) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được quy định tại Phụ lục IV của Quy định này…”

Tuy nhiên, khoản 1 Điều này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN như sau:

“1. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ đăng kí sử dụng MSMV

a) Nếu hồ sơ hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL cấp mã số; vào sổ đăng kí, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

b) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.”

Như vậy, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ đăng kí sử dụng MSMV. Và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV.
Phí đăng ký mã số mã vạch được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 36/2007/TT-BTC như sau:
“2. Mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:

STT Phân loại Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng Phids duy trì
1 Sử dụng mã doanh nghiệp
a
Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số
1000.000 1000.000
b
Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số
1000.000 500.000
2
Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số
300.000 200.000
3 Sử dụng mã EAN-8 (một mã số) 300.000 200.000
4
Đăng ký sử dụng mã nước ngoài
500.000

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.”

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment