Thủ tục đăng ký nhận con ruột như thế nào?

Thủ tục đăng ký nhận con ruột như thế nào?

Câu hỏi

Em và bạn gái của em có quan lại với nhau một thời gian và có với nhau một đứa con (chúng em chưa đăng ký kết hôn ). Hiện nay em đang có nhu cầu làm giấy khai sinh cho con em nhưng cơ quan tư pháp của huyện nói là không thực hiện được, nếu muốn đăng ký khai sinh cho con thì phải có giấy xác nhận lý lịch tư pháp của sở tư pháp; giấy xác nhận về điều kiện kinh tế đủ điều kiện để nuôi con và có giấy khám sức khỏe. Em thấy thật vô lý khi em muốn nhận con thì sao phải chứng minh thông qua những giấy tờ trên ạ.

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật hộ tịch 2014

– Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn luật hộ tịch

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điều 44 Luật hộ tịch 2014 về quy định về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con thì người yêu cầu đăng ký nhận con phải đưa ra được những giấy tờ, đồ vật hoặc những căn cứ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ, con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Cụ thể:

Điều 44. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Phòng Tư pháp báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, nếu thấy đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

4. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng các bên ký vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho các bên.

Theo đó, những căn cứ để xác nhận quan hệ cha, mẹ con được hướng dẫn cụ thể tại điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP:

Điều 11. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Như vậy, căn cứ theo những quy định trên thì nếu bạn muốn được đăng ký giấy khai sinh cho con khi bạn và bạn gái chưa đăng ký kết hôn thì bạn phải có giấy tờ xác nhận được quan hệ cha, con như thông qua đồ vật hoặc giấy tờ của cơ sở y tế là giấy xét nghiệm ADN… Trường hợp này pháp luật không yêu cầu phải cung cấp giấy tờ chứng minh về điều kiện kinh tế, giấy chứng nhận sức khỏe… Do đó, việc cơ quan tư pháp quận, huyện yêu cầu bạn phải cung cấp những giấy tờ trên là không hợp lý.

Give a Comment