Thủ tục đăng ký xe ở nơi tạm trú năm 2018

Thủ tục đăng ký xe ở nơi tạm trú năm 2018

Câu hỏi

Tôi đăng kí hộ khẩu thường trú tại Nghệ An nhưng ra làm việc tại Hà Nội được hơn 1 năm nay. Nay tôi có nhu cầu muốn mua xe máy mới tại đây. Vậy tôi có được đăng ký cho xe máy tôi tại Hà Nội với giấy tạm trú không? Hay tôi phải đăng ký xe tại nơi tôi đăng ký hộ khẩu ở Nghệ An.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 15/2014 TT-BCA về hồ sơ đăng ký xe thì khi làm thủ tục đăng ký xe cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe gồm:
– Giấy khai đăng ký xe.

– Giấy tờ của chủ xe.

– Giấy tờ của xe.

Đối với giấy khai đăng ký xe sẽ là mẫu do cơ quan nhà nước ban hành, bạn có thể xin tại nơi mà mình sẽ làm thủ tục đăng ký xe.

Với giấy tờ của xe thì căn cứ vào Điều 10 Thông tư 15/2014 TT-BCA có thể thấy gồm: chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; chứng từ lệ phí trước bạ xe và chứng từ nguồn gốc xe. Trong đó:

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe khi mua xe mới là hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;

– Chứng từ lệ phí trước bạ xe là biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính khi bạn làm thủ tục đóng lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế;

– Chứng từ nguồn gốc xe là giấy phép nhập khẩu xe, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải… tùy theo loại xe mà bạn mua.

Cuối cùng là giấy tờ của chủ xe cũng đồng thời là giấy tờ có liên quan đến nơi bạn sẽ đăng ký xe. Căn cứ vào Điều 9 Thông tư 15/2014 TT-BCA có thể thấy chủ xe được phân loại thành 4 nhóm: chủ xe là người Việt Nam; chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam; chủ xe là người nước ngoài và chủ xe là cơ quan, tổ chức. Với thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi nhận định bạn thuộc nhóm chủ xe là người Việt Nam, chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 15/2014 TT-BCA thì bạn phải xuất trình một trong những giấy tờ sau:

“a) Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.

b) Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng).

Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

c) Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.”

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đăng ký tạm trú tại Hà Nội nhưng hộ khẩu ở tỉnh khác thì việc xác định đăng ký biển số xe cũng như nơi có thẩm quyền đăng ký xe sẽ được xác định theo địa chỉ được ghi trên Chứng minh nhân dân chứ không theo nơi đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, nếu bạn đang là học viên, sinh viên theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện tại Hà Nội mà có giấy giới thiệu của nhà trường, bạn sẽ được đăng ký tại Hà Nội. Hoặc bạn đang công tác trong đơn vị, cơ quan ngành công an, quân đội đóng tại Hà Nội, khi có giấy giới thiệu kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân hay giấy xác nhận của đơn vị, cơ quan, bạn sẽ được đăng ký theo biển sổ xe Hà Nội. Như vậy, nếu theo trường hợp thông thường xác định theo địa chỉ ghi trong Chứng minh nhân dân có hộ khẩu tại Nghệ An thì bạn sẽ phải về Nghệ An làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

Give a Comment