Thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Tôi phát hiện ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi sai thông tin của mình. Luật sư cho tôi hỏi tôi phải làm như thế nào để sửa thông tin ạ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi đến Tổng đài tư vấn Ask Law – 19006261, Luật sư tư vấn thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử đất cho bạn như sau.

Căn cứ pháp lý.

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai.
 • Thông tư 24/2014/TT- BTNMT hồ sơ địa chính.

1. Các trường hợp đính chính thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Các trường hợp đính chính thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót được đính chính lại  theo Điều 106 Luật đất đai 2013:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

    Như vậy, khi phát hiện ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn bị sai thông tin của bạn, bạn có thể đính chính lại thông tin trên giấy chứng nhận. 

2. Thẩm quyền đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Khi phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu  nhà, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp có sai sót về thông tin thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp cho Văn phòng đăng kí đất đai để đính chính.

     Trong trường hợp Văn phòng đất đai phát hiện ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp có sai sót về thông tin thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để đính chính.

 • Như vậy, khi phát hiện có sai sót thì bạn có thể thì bạn có thể nộp Giấy chứng nhận ở văn phòng đăng kí đất đai để tiến hành đính chính.

Lưu ý: Trong trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp có yêu cầu đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và nhà gắn liền với đất thì Văn phòng đăng kí đất đai trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và nhà gắn liền với đất.

3. Thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

     Hồ sơ để làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Đơn đề nghị đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện ra sai sót)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình đã cấp.
 • Giấy tờ nhân thân khác như:
 • Chứng minh thư nhân dân; Căn cước công dân hoặc hộ chiếu ( bản sao, có công chứng hoặc chứng thực)
 • Sổ hộ khẩu.

Bước 2. Nộp hồ sơ.

      Nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Văn phòng đăng ký đất đai. Trách nhiệm của Văn phòng đăng kí đất đai:

 • Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
 • Lập hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình đã cấp có sai sót.
 • Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

       Thời  gian thực hiện thủ tục đính chính là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

         Trên đây là ý kiến tư vấn của luật sư về vấn đề thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn Ask Law -19006261 để giải đáp.

 

Give a Comment