Thủ tục ghép hộ khẩu có những điều gì quan trọng cần lưu ý?

Thủ tục ghép hộ khẩu có những điều gì quan trọng cần lưu ý?

Câu hỏi

Tôi muốn nhờ tư vấn một vấn đề như sau:

Cha tôi có một căn nhà địa chỉ số 15, sau đó họ tách căn nhà làm 02 căn và cho tôi đứng tên sổ hồng một trong hai căn theo diện cha mẹ tặng cho con, địa chỉ nhà lúc này sẽ là hai căn có địa chỉ số 15. Tiếp theo đó, tôi làm thủ tục đổi số nhà của tôi đứng tên thành địa chỉ số 17. Sau khi có quyết định đổi số nhà thì tôi lại bán căn nhà trên cho người khác và đã hoàn thành các thủ tục pháp lý. Lúc này tôi liên hệ Công an Quận nơi cư trú để làm thủ tục nhập lại hộ khẩu về căn nhà số 15 với cha tôi (nghĩa là hủy sổ hộ khẩu của tôi và thêm tên tôi vào sổ hộ khẩu của cha tôi), cán bộ tại đây tư vấn là tôi nên làm thủ tục nhập hộ khẩu ghép (nghĩa là vẫn giữ hộ khẩu của tôi và hộ khẩu của cha tôi), vậy cho tôi hỏi làm như vậy có đúng không và các thủ tục phải tiến hành như thế nào?

Trân trọng và cám ơn.

Luật sư trả lời

Dựa vào những thắc mắc trên, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Về trường hợp nhiều sổ hộ khẩu gia đình trên một địa chỉ nhà đất

Trường hợp của bạn, có thể hiểu cán bộ thụ lý hồ sơ đã hướng dẫn về việc cùng một địa chỉ nhà đất tồn tại hai sổ hộ khẩu gia đình và điều này không trái với quy định của pháp luật, cụ thể:

Theo Điều 24, Luật Cư trú thì sổ hộ khẩu là tài liệu làm căn cứ để xác định việc đăng kí hộ khẩu thường trú của từng gia đình hoặc từng đơn vị lập sổ. Đơn vị lập sổ ở đây là cá nhân công dân đủ điều kiện lập hộ khẩu theo quy định.

Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn không có quy định cấm nhiều sổ hộ khẩu gia đình trên cùng một địa chỉ nhà đất.

2. Trình tự, thủ tục đính chính thông tin trên sổ hộ khẩu

Theo khoản 1, Điều 23 và khoản 3, Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 thì trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới thì bạn phải thực hiện thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Công an cấp huyện nếu bạn cư trú tại thành phố trực thuộc trung ương; là Công an cấp xã nếu bạn cư trú tại tỉnh.

(Theo khoản 1, Điều 21 và khoản 2, Điều 23, Luật Cư trú).

Trình tự, thủ tục:

Chủ hộ hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

– Xuất trình sổ hộ khẩu;

– Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới (giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở)

Thời hạn giải quyết:

Theo khoản 5, Điều 29, Luật Cư trú thì trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

Thủ tục ghép hộ khẩu có thể xảy ra với bất kì loại hình bất động sản nào như: nhà riêng, chung cư cao cấp, chung cư giá rẻ, biệt thự liền kề, …

Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Give a Comment