Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Chào luật sư, hiện nay tôi có hai sổ bảo hiểm xã hội ở hai công ty khác nhau. Một sổ tôi đóng bảo hiểm từ tháng 3/2015 đến tháng 10/2017. Một sổ tôi đóng bảo hiểm từ tháng 2/2018 đến nay. Cơ quan bảo hiểm yêu cầu tôi phải gộp sổ bảo hiểm. Vậy tôi phải làm thủ tục ở đâu? Tôi phải chuẩn bị hồ sơ gồm những gì?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1. Trường hợp gộp sổ bảo hiểm

     Theo quy định tại mục 2.1 khoản 2, và khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì trường hợp một người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội, và cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, trong đó, cơ quan bảo hiểm sẽ hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ bảo hiểm vào sổ bảo hiểm mới cho người lao động.

     Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có hai sổ bảo hiểm và thời gian đóng bảo hiểm của bạn không trùng nhau: một sổ đóng từ tháng 3/2015 đến tháng 10/2017 và một sổ đóng từ tháng 2/2018 đến nay nên bạn phải làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm để cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp lại thời gian bạn đã đóng bảo hiểm xã hội.

2. Hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội

     Khi gộp sổ bảo hiểm, bạn sẽ bị thu hồi lại các sổ bảo hiểm cũ và được cấp lại sổ bảo hiểm mới nên khi muốn gộp sổ bảo hiểm, bạn phải nộp hồ sơ giống như khi xin cấp lại sổ bảo hiểm. Hồ sơ gồm có:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm của người lao động.

– Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị rách, hỏng.

     Ngoài ra, người lao động cần chuẩn bị  thêm bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân của mình như: CMND, CCCD, Hộ chiếu

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

     Bạn nộp 1 bộ hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đang đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp bạn đã dừng đóng bảo hiểm xã hội thì bạn nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cuối cùng nơi bạn tham gia bảo hiểm xã hội.

     Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 3 Điều 99 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp lại sổ bảo hiểm cho bạn.

     Trong trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội cần xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở các tỉnh khác hoặc nơi bạn có thời gian làm việc thì thời gian cấp lại sổ bảo hiểm không quá 45 ngày và khi đó cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment