Thủ tục góp vốn trong công ty hợp danh như thế nào?

Thủ tục góp vốn trong công ty hợp danh như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi vấn đề sau:Bố tôi có một người bạn chuẩn bị mở công ty và bố tôi được người bạn đó  rủ góp vốn cùng. Vậy cho tôi hỏi, nếu bố tôi muốn góp vốn thì thủ tục góp vốn trong công ty hợp danh như thế nào?Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bố bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 quy định về góp vốn đó là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Thủ tục góp vốn trong công ty hợp danh được tiến hành theo trình tự như sau:

Thứ nhất, định giá tài sản góp vốn.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được định giá. Trường hợp góp vốn khi thành lập công ty phải được thành viên định giá theo nguyên tắc nhất chí. Trường hợp góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

Thứ hai, góp vốn.

Đối với tài sản phải đăng ký sở hữu thì thành viên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu việc góp vốn được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Thứ ba, cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết thành viên được cấp giấy chứng nhận phàn vốn góp.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment