Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Tôi và hàng xóm đang xảy ra tranh chấp về đất. Mâu thuẫn xảy ra 2 năm nay khiến tôi và hàng xóm rất khó xử. Tôi muốn chính quyền đến hòa giải về việc tranh chấp đất thì phải làm gì? Thủ tục hòa giải diễn ra như thế nào?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

          – Luật Đất đai 2013

          – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

     1. Hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

     Điều 202 Luật đất đai quy định về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải trước, nếu không tự hòa giải được thì gửi đơn yêu cầu UBND xã hòa giải. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, trong trường hợp của bạn đã có tranh chấp về đất đai và cả hai bên không tự hòa giải được thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải đến UBND cấp xã nơi có đất để được hòa giải theo tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.

     2. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 

     Bước 1: Một trong hai bên tranh chấp gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến UBND cấp xã nơi có đất

     Bước 2: Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

– Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

– Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải

– Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

     – Lập biên bản hòa giải trong đó có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

     Chú ý:

– Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

– Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

     Như vậy, khi gia đình bạn và hàng xóm không tự thỏa thuận được với nhau thì bạn có thể thực hiện theo trình tự như trên để được hòa UBND xã hòa tranh chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment