Thủ tục làm giấy khai sinh và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho trẻ mồ côi?

Thủ tục làm giấy khai sinh và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho trẻ mồ côi?

Câu hỏi

Em là trẻ mồ côi ạ ba mẹ con mất khi em còn quá nhỏ và em chưa được làm giấy khai sinh và không có bất cứ tờ giấy nào trong người cả. Nay em đã có chồng nhưng vì em không có giấy tờ gì cả nên em chưa làm được giấy kết hôn và nếu như bây giờ em làm thì cần những thủ tục gì ạ?

Luật sư trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì bất kỳ một cá nhân nào khi sinh ra cũng đều được đăng ký khai sinh, cụ thể:

“Điều 30. Quyền được khai sinh, khai tử

1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh…”

Do đó, với trường hợp của bạn, bạn cũng có quyền được thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Theo quy định của Điều 16 Luật Hộ tịch năm 2014 thì thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện như sau:

“Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.”

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì để thực hiện thủ tục khai sinh bạn cần phải chuẩn bị:

– Tờ khai

– Văn bản cam đoan về việc sinh

– Biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, giấy tờ, bạn có thể nộp tại Ủy ban nhân cấp xã/phường nơi bạn đang cư trú để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Sau khi có được giấy khai sinh, bạn có thể thực hiện các thủ tục cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

 

Give a Comment