Thủ tục làm sổ đỏ với giấy tờ mua bán viết tay?

Thủ tục làm sổ đỏ với giấy tờ mua bán viết tay?

Câu hỏi:

Tôi có mua mảnh đất 200m2 năm 2006 bằng giấy viết tay. Tôi nghe nói đất mua bằng giấy viết tay trước năm 2008 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi luật sư, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tôi cần phải những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, đất mua bằng giấy viết tay có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014”.

Bạn mua đất bằng giấy viết tay năm 2006 và việc sử dụng đất từ 2006 đến bây giờ là sử dụng ổn định, không tranh chấp thì bạn sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau đây:

– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

– Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 82 và Điều 70 Văn bản hợp nhất Nghị định 01/2017/NĐ – CP và Nghị định 43/2014/NĐ – CP quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật đất đai.

Give a Comment