Thủ tục, lệ phí cấp giấy thông hành sang Trung Quốc hiện nay?

Thủ tục, lệ phí cấp giấy thông hành sang Trung Quốc hiện nay?

Câu hỏi

Dịp nghỉ lễ tôi có nhu cầu đi du lịch cùng với gia đình và muốn làm Giấy thông hành sang Trung Quốc để thăm quan, mong công ty tư vấn giúp tôi thủ tục, lệ phí để xin cấp Giấy thông hành đi Trung Quốc.

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 67/2013/TT-BTC

Thông tư 219/2016/TT-BTC

2. Luật sư tư vấn:

Các trường hợp được cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh nếu không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật bao gồm:

– Công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

– Cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc trao đổi công vụ.

Giấy thông hành xuất, nhập cảnh có thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày cấp và không được gia hạn; bạn có thể sử dụng nhiều lần trong phạm vi vùng biên giới. Khi xuất cảnh sang Trung Quốc bằng giấy thông hành xuất, nhập cảnh bạn được phép hoạt động trong phạm vi vùng biên giới đối diện của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh gồm có:

– 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh theo mẫu TK9 ban hành kèm theo Thông tư này;

– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cmx6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng, trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai.

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh thì tờ khai do cha, mẹ hoặc người giám hộ khai và ký thay. Trường hợp cha hoặc mẹ đề nghị cấp chung con dưới 16 tuổi vào giấy thông hành xuất, nhập cảnh của cha hoặc mẹ thì khai chung và dán 01 ảnh 3cmx4cm của trẻ em đó vào tờ khai của mình và 01 ảnh 3cmx4cm của trẻ em đó để dán vào giấy thông hành.

Đối với cán bộ, công chức nhà nước công tác tại vùng biên giới thì tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan quản lý trực tiếp.

Trong trường hợp đề nghị cấp lại giấy thông hành do bị mất thì nộp kèm đơn trình báo về việc bị mất (không cần xác nhận của Công an cấp xã nơi bị mất).

Điều 6 Thông tư 67/2013/TT-BTC quy định về nơi tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh như sau:

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh:

a) Công dân Việt Nam thường trú tại xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc có nhu cầu cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú, khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân; người dưới 14 tuổi phải xuất trình giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu để kiểm tra, đối chiếu;

b) Cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc để trao đổi công vụ thì nộp hồ sơ tại Công an cấp huyện nơi cơ quan đóng trụ sở;

c) Người đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh là 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ của người đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh chưa đầy đủ thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy thông hành thông báo cho người đề nghị biết và thời hạn được tính lại kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không giải quyết phải trả lời và nêu rõ lý do cho người đề nghị biết.

Thẩm quyền cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh

– Trưởng Công an cấp huyện tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh cho cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đó được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc để trao đổi công vụ.

– Trưởng công an cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh cho công dân Việt Nam thường trú tại xã, phường, thị trấn đó.

Lệ phí cấp Giấy thông hành xuất, nhập cảnh:

Căn cứ theo thông tư 219/2016/TT-BTC thì mức thu đối với việc cấp Giấy thông hành xuất, nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam là 50.000 đồng/lần cấp

Give a Comment