Thủ tục mẹ cho (tặng) một phần đất đai cho con gái ?

Thủ tục mẹ cho (tặng) một phần đất đai cho con gái ?

Câu hỏi

Mẹ tôi đang có 1 thửa đất 175m2 kèm nhà (giá thi trường 10tr/m2); còn giá nhà nước đền bù nếu có dự án cần thu hồi là 6,5tr/m2. Hiện nay mẹ tôi đang muốn cho tôi một phần đất trống trên thửa đất này (khoảng 60m2). Tuy nhiên do sổ đỏ của thửa đất đang được thế chấp ngân hàng để vay tiền 200tr. Nếu mẹ tôi làm di chúc hoặc hợp đồng cho (tặng) cho tôi thì có hợp pháp không. Nếu được thì thủ tục giấy tờ cần làm như thế nào ạ.

Luật sư trả lời:

Nếu miếng đất là tài sản riêng của mẹ bạn

Trong trường hợp của bạn , nếu mẹ bạn để lại di chúc để sau này khi bà nhắm mắt xuôi tay bạn được hưởng số đất có diện tích 60m2 này , và mẹ bạn trả được nợ cho ngân hàng đúng hạn , được xóa thế chấp trên miếng đất thì trong trường hợp này bạn hoàn toàn có quyền hưởng phần di sản thừa ké mà mẹ bạn để lại .

Nếu mẹ bạn muốn làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn thì hiện tại thủ tục này chưa thể tiến hành ngay được bởi miếng đất đang được thế chấp trong ngân hàng , nếu mẹ bạn muốn làm thủ tục tặng quyền sử dụng đất cho bạn thì phải thông qua sự đồng ý từ phía ngân hàng ( điều này thường rất khó khăn) , quy định của Bộ luật dân sự 2015 như sau :

Điều 321. Quyền của bên thế chấp

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thoả thuận.
2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.
3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.
Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.
5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.
6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.
Nếu miếng đất là tài sản chung của bố mẹ bạn , khi bố bạn qua đời không để lại di chúc

Nếu thuộc trường hợp này thì khi tặng cho bạn miếng đất , ngoài văn bản đồng ý từ ngân hàng , mẹ bạn còn cần sự đồng ý của 2 người con khác trong gia đình , bởi lẽ khi bố bạn mất mà không để lại di chúc gì thì phần tài sản này có 1/2 là tài sản của bố bạn , khi ông qua đời phần di sản này được chia theo pháp luật, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ có một phần .

Give a Comment