Thủ tục mua bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định pháp luật

Thủ tục mua bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Gia đình tôi có 5 người. Hiện nay gia đình tôi muốn mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình thì phải nộp hồ sơ tham gia ở đâu? Giấy tờ gồm những gì?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho hộ gia đình theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:                    

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1. Các đối tượng mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

     Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì những người mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm:

– Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình, trừ đối tượng đã đóng bảo hiểm y tế thuộc các nhóm: do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng, do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do người sử dụng lao động đóng.

– Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng đã đóng bảo hiểm y tế thuộc các nhóm: do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng, do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do người sử dụng lao động đóng.

     Như vậy, để tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bạn cần xem xét xem trong gia đình bạn có thành viên nào tham gia bảo hiểm y tế chưa, nếu có thành viên đã tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ không được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

2. Hồ sơ mua bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình

     Theo Điều 25 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình bao gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TH1-TS): mỗi thành viên trong gia đình một tờ khai;

– Sổ hộ khẩu hoặc sổ tam trú;

– Giấy tờ tùy thân của các thành viên trong gia đình như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.

– Những người đã có bảo hiểm y tế thì cung cấp bản sao chứng minh đã tham gia bảo hiểm y tế.

     Để mua bảo hiểm cho hộ gia đình mình, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ trên và nộp cho Ủy ban nhân dân xã hoặc phường nơi bạn thường trú hoặc tạm trú.

3. Thời gian giải quyết

     Theo Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét hồ sơ và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình bạn.

     Bài viết liên quan:

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục mua bảo hiểm y tự nguyện cho hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment