Thủ tục nhận bảo hiểm một lần khi ra nước ngoài định cư

Thủ tục nhận bảo hiểm một lần khi ra nước ngoài định cư

Câu hỏi

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 18 năm, nay muốn ra nước ngoài để định cư, đã có thị thực nhập cảnh, vậy tôi có được nhận tiền bảo hiểm một lần không?

Trả lời

Ra nước ngoài định cư là một trong những trường hợp được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

Hồ sơ đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần gồm có các giấy tờ sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thì cơ quan bản hiểm xã hội sẽ tiến hành giải quyết và chi trả trong thời hạn 10 ngày

Give a Comment