Thủ tục pháp lý khi mua bản quyền nước ngoài như thế nào?

Thủ tục pháp lý khi mua bản quyền nước ngoài như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi một vài vấn đề sau: Hiện chúng tôi sắp mua 1 bản quyền phần mềm từ nước ngoài về ( tôi và một người bạn cùng thành lập một công ty, do tôi là người đại diện  đứng ra mua bản quyền) , và chúng  tôi có 1 số vấn đề mong chuyên mục giải đáp về thủ tục pháp lý để chúng tôi có thể chuẩn bị 1 cách tốt nhất những giấy tờ cần thiết. Theo chúng tôi tìm hiểu được thì những giấy tờ cần thiết để đăng kí bản quyền phần mềm gồm có:  Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu); Về mục này chúng  tôi có thắc mắc là khi chúng tôi tôi đứng tên mua bản quyền, vậy tôi muốn giao cho nhân viên mình đi đăng ký chúng tôi sẽ phải có giấy ủy quyền này cho nhân viên mình đúng không ?  Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;  Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao; Nếu tác giả của tác phẩm không phải là người của công ty chúng tôi thì tôi sẽ không cần giấy này đúng không ạ?  Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả, chúng tôi muốn hỏi là : Nếu là người nước ngoài thì cần những gì để thay cho mục này ? 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm ; Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển. Về mục này có phải 3 bản in này sẽ giới thiệu chi tiết về tác phẩm, hay là gì khác ? Thủ tục pháp lý khi mua bản quyền phần mềm nước ngoài còn có gì khác đối với việc đăng ký bản quyền trong nước không ạ?Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

Nội dung trả lời:

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với đối với tác giả, doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm như sau:

Tài liệu cần cung cấp được quy định cụ thể tại Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

“Điều 50. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

3. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.”

Như trường hợp cụ thể của bạn, công ty của các bạn mua bản quyền phần mềm từ nước ngoài vào, phải có hợp đồng chuyển nhượng/ mua bán từ phía công ty nước ngoài. Chúng tôi xin được trả lời các câu hỏi của bạn như sau:

– Về việc Giấy ủy quyền cho nhân viên công ty bạn: không cần thiết ủy quyền cho nhân viên công ty bạn đi đăng ký, mà chỉ cần Giấy giới thiệu đến làm việc tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

– Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao: Vì bản quyền phầm mềm các bạn mua từ nước ngoài nên bạn chỉ cần Hợp đồng chuyển nhượng/ mua bán mà không cần Giấy cam đoan của tác giả.

– Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả: Nếu là người nước ngoài thì thay thế bằng Hộ chiếu của tác giả sáng tạo ra tác phẩm.

– Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển: Nội dung bản in tác phẩm được đóng quyển thể hiện y như nội dung trong đĩa CD phần mềm tác phẩm.

– Về thủ tục pháp lý khi mua bản quyền phần mềm nước ngoài còn có gì khác đối với việc đăng ký bản quyền trong nước không:Các  bạn tiến hành làm hợp đồng mua/ hợp đồng chuyển nhượng bản quyền, hợp đồng bằng tiếng Anh hoặc tiếng của quốc gia sở tại và dịch công chứng ra tiếng Việt. Hai bên cùng ký, đóng dấu giáp lai.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment