Thủ tục tách sổ hộ khẩu sau khi ly hôn năm 2018

Thủ tục tách sổ hộ khẩu sau khi ly hôn năm 2018

Câu hỏi

Tôi đã ly hôn từ năm 2017 và đã chuyển ra ở riêng, hiện tôi đang sinh sống ở căn nhà của bố mẹ và có nhu cầu tách hộ khẩu từ nhà chồng cũ để chuyển về nơi ở hiện tại. Vậy tôi cần thực hiện những thủ tục gì để tách hộ khẩu và tôi không có sổ hộ khẩu của nhà chồng cũ thì có tách hộ khẩu được hay không?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013

2. Luật sư tư vấn:
Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đang có nhu cầu chuyển hộ khẩu từ nhà chồng về nhà của của bố mẹ.

Căn cứ theo

Điều 28 Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013 quy định như sau:

1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

….

Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được xác định như sau:

– Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;

– Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

– Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

Các trường hợp không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu gồm có:

– Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác;

– Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;

– Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;

– Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế.

Như vậy, trừ trường hợp bạn chuyển hộ khẩu trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì bạn đều sẽ cần phải xin Giấy chuyển hộ khẩu tại cơ quan có thẩm quyền.

Về thủ tục:

– Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chuyển hộ khẩu

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

– Bước 2: Sau đó, bạn cần tiến hành làm thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu và đăng ký thường trú tại nơi ở mới. Hồ sơ đăng ký gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu

– Giấy chuyển hộ khẩu

– Sổ hộ khẩu gia đình

– Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về mối quan hệ nêu trên.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Give a Comment