Thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật Đất đai 2019

Thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật Đất đai 2019

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, tôi có một mảnh đất rộng 300m2 và đã có sổ đỏ. Nay tôi muốn tách thửa đất thành 2 mảnh bằng nhau thì có được không? Để thực hiện thì phải làm những thủ tục gì?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý
  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định số 43/2014/NĐ
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

     1.Điều kiện tách thửa

     Theo quy định của pháp luật, để thực hiện thủ tục tách thửa phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Trong thời hạn sử dụng đất
  • Đất không đang bị tranh chấp hoặc đang bị kê biên về tài sản
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính
  • Đủ điều kiện về kích thước, diện tích để tách thửa quy định cụ thể tại Quyết định của UBND tỉnh/ thành phố

     Như vậy, để thực hiện thủ tục tách thửa, bạn phải đáp ứng được tất cả các điều kiện nêu trên. Trong đó, do bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên bạn cần xem xét thêm các điều kiện còn lại về thời hạn sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính với đất và điều kiện tách thửa của địa phương nơi có đất. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, bạn có thể thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật.

     2.Thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để tiến hành thủ tục tách thửa, bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

     – Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu

     –  Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

     – Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. (bản sao có công chứng, chứng thực)

     – Các giấy tờ khác (nếu có) bao gồm: giấy tờ về quyền sử dụng đất, Các giấy tờ khác về tài sản gắn liền với đất

     Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Nộp hồ sơ tại phòng địa chính xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai.
  • Trường hợp nộp hồ sơ tại xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

     Bước 3:  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

     – Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

     – Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

     – Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

         Thời gian: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

     3.Chi phí khi thực hiện

     Khi thực hiện thủ tục tách thửa, cần phải trả các chi phí sau:

  • Lệ phí trước bạ 0,5%
  • Lệ phí đo đạc địa chính
  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     a) Lệ phí trước bạ

     Theo quy định tại Nghị định 140/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ đối với đất được tính như sau:

     Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ x 0,5 %

     Trong đó: giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quyết định

     Do vậy, để tính chính xác lệ phí trước bạ, bạn cần tham khảo quyết định cụ thể của UBND tỉnh nơi có đất để tính lệ phí trước bạ.

     b) Lệ phí đo đạc địa chính và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Hai lệ phí này là các chi phí mà cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các lệ phí này thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định riêng biệt. Do đó, để biết chính xác các lệ phí cần chi trả bạn phải căn cứ vào quyết định của HĐND tỉnh nơi có đất.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment