Thủ tục thành lập chi nhánh như thế nào?

Thủ tục thành lập chi nhánh như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Em muốn xinchuyên mục tư vấn cho em về việc thành lập chi nhánh Công ty,  em hiện đang ở Hà Nội và muốn thành lập chi nhánh tại TP HCM. Em muốn hỏi khi thành lập chi nhánh thì cần làm những thủ tục gì?Trong trường hợp nếu chi nhánh đăng ký nhưng chưa hoạt động ngay mà hoạt động theo ngày đăng ký thì bao giờ phải nộp tờ khai môn bài và nộp tại đâu? Và khi đó có phải thông báo cho cơ quan thuế đang quản lý công ty hay không ạ? Rất mong nhận được sự tư vấn của chuyên mục! Xin trân trọng cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Thủ tục thành lập chi nhánh

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Trong trường hợp công ty bạn ở Hà Nội và muốn thành lập chi nhánh tại Tp.Đà Nẵng thì bạn cần gửi hồ sơ đăng kí hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng kí kinh doanh thành phố Hà Nội (Khoản 2 Điều 1 Nghị định 05/2013/NĐ-CP). Theo đó, hồ sơ đăng kí hoạt động chi nhánh bao gồm:

“Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

(Khoản 1 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp)

Về trình tự thủ tục, bạn có thể lựa chọn một trong hai con đường sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng kí kinh doanh

– Đăng kí qua mạng điện tử (Xem Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử)

Trình tự đối với nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng kí kinh doanh:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Bạn nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động. Cụ thể ở đây là nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh TP HCM.

+ Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trả Giấy biên nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
(Mẫu thông báo thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh tại Phụ lục III-1 Thông tư 14/2010/TT-BKH)

2. Tờ khai môn bài: thời điểm nộp, địa điểm nộp, có thông báo với cơ quan thuế đang quản lí công ty hay không?

Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế thì:

– Thứ nhất, đối với người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động SXKD thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là trong 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

– Thứ hai, trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. Theo đó, bạn phải nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan quản lý thuế tại TP Đà Nẵng, cụ thể là Cục thuế Đà Nẵng.

Đối với thuế môn bài thì chi nhánh tự kê khai và nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lí chi nhánh, vì vậy, bạn không cần thông báo với cơ quan thuế đang quản lí công ty.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment