Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Câu hỏi:

Công ty tôi muốn đầu tư để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do công ty đứng tên sở hữu chuyên kinh doanh hàng thời trang và ủy quyền cho anh A quản lý công ty này. Xin luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 23, điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu, bạn cần làm những thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ,

Hố sơ gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm một thành viên ( theo mẫu tại Phụ lục I-2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp).

– Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận hồ sơ và trả kết quả

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải cácvăn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ pháp lý:

Điều 22 Luật doanh nghiệp 2014

Điều 23 và Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Give a Comment