Thủ tục thành lập doanh nghiệp vận tải?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp vận tải?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, rất mong luật sư tư vấn giúp tôi cho tôi hỏi thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải như thế nào? cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Điều 27 Luật Doanh Nghiệp 2014 có quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Như vậy, để đăng ký thành lập doanh nghiệp thì bạn thực hiện theo trình tự, thủ tục như đã nêu ở trên, tuy nhiên bạn không nói rõ thông tin loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn thành lập như thế nào, theo đó hồ sơ để đăng ký loại hình doanh nghiệp cụ thể tại Điều 20, 21, 22, 23 Luật doanh nghiệp 2014.

Ngoài ra, kinh doanh vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, ngoài việc đăng ký doanh nghiệp, bạn cần xin giấy phép đối với ngành nghề này

Căn cứ pháp lý

Điều 27 Luật Doanh Nghiệp 2014

Give a Comment