Thủ tục thành lập văn phòng đại diện?

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện?

Câu hỏi

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có địa chỉ trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh hiện có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện công ty ngoài Hà Nội, Mong các luật sư tư vấn giúp thủ tục thành lập văn phòng đại diện, thành phần hồ sơ và mức thời gian để nhận đủ đăng ký kinh doanh, dấu tròn của văn phòng đại diện?

Luật sư trả lời

1. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên:

– Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

– Trong thời hạn 6 (sáu) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

– Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi hồ sơ sang bên công an để xin cấp đăng ký mẫu dấu và dấu tròn VPDD. Cơ quan công an sẽ xem xét để cấp đăng ký mẫu dấu và dấu tròn VPDD Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc

2. Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên:

Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tên văn phòng đại diện dự định thành lập ;

– Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;

– Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo:

– Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch HDTV công ty về việc thành lập văn phòng đại diện;

– Biên bản họp HDTV công ty về việc thành lập văn phòng đại diện

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm và hợp đồng lao động đối với người đứng đầu văn phòng đại diện

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

– Chứng minh thư công chứng của người đứng đầu văn phòng đại diện

3. Căn cứ pháp lý thủ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

– Thông tư 01/2013/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.

– Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Give a Comment