Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần?

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần?

Câu hỏi:

Chào luật sư, công ty chúng tôi muốn chuyển trụ sở chính đến một địa điểm khác ngay trong tỉnh thì có phải làm thế nào ạ? Công ty chúng tôi là công ty cổ phần. Mong nhận được sự tư vấn nhanh chóng từ luật sư. Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Việc thay đổi trụ sở chính của công ty trong cùng một tỉnh thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc nơi dự định đặt trụ sở chính

* Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Scan hồ sơ, tài liệu để nộp online

Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

2. Quyết định bằng văn bản về việc đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

3. Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký tất cả các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

4. Bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ

5. Đối với trường hợp đổi trụ sở công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, bổ sung thêm:

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

+ Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu tại Phụ lục I-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục I-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục I-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Bước 2: Nộp online thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và trao Giấy biên nhận qua mạng. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở sẽ thông báo lại với bạn để bạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

* Phí công bố thay đổi thông tin doanh nghiệp: 300.000 đồng

* Thời hạn giải quyết: Ba (3) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Luật đầu tư năm 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Give a Comment