Thủ tục thay đổi vị trí đất đã tặng cho con cần thực hiện thế nào?

Thủ tục thay đổi vị trí đất đã tặng cho con cần thực hiện thế nào?

Câu hỏi

Thưa Luật sư, tôi hiện nay tôi có một số vướng mắc mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Hiện tại, gia đình tôi đang có 2 mảnh đất và một căn hộ chung cư giá rẻ ở 3 khu vực khác nhau, nhưng lại nằm chung trên 1 cuốn sổ đỏ. Mảnh đất lớn nhất là 5000m vuông, trên mảnh đất này tôi có cắt riêng cho hai đứa con gái mỗi đứa 300m vuông và đã có sổ riêng. Nhưng có vài lý do về phong thủy nên vợ chồng tôi muốn đổi lại vị trí khác cho hai đứa con gái tôi.

Vậy mong Luật sư tư vấn và chỉ dẫn cho vợ chồng tôi  để hoàn thành được ý nguyện này? Cảm ơn luật sư!

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai năm 2013

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện và quyền tặng cho quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Dựa trên những thông tin bạn cung cấp hiện hai người con bạn đang đứng tên hai sổ đỏ mà bạn tặng cho, theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 đối chiếu với trường hợp của bạn thì con bạn có quyền tặng cho bạn lại miếng đất con bạn được cấp sổ đỏ. Sau khi bạn làm thủ tục tặng cho bạn thì quyền sử dụng ba miếng đất là thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn có thể tặng cho lại hai con của bạn trên theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ tặng cho bao gồm:

Sau khi con bạn và bạn soạn thảo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bạn đến tố chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND xã để thực hiện công chứng hợp đồng tặng cho này. Sau khi hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trên đã được công chứng thì bạn có thể thực hiện thủ tục đăng kí sang tên bạn tại văn phòng đất đai, hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…

Give a Comment