Thủ tục truy thu đóng BHXH

Thủ tục truy thu đóng BHXH

Độc giả hỏi: Đơn vị tôi thành lập ngày 30/9/2014 và đang làm thủ tục truy thu đóng BHXH từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015; nhưng trong số lao động truy thu này có 01 lao động thuộc trường hợp muốn truy thu đóng BHXH từ tháng 01 đến tháng 03/2015; từ tháng 10 đến tháng 12/2015 (do không muốn tham gia BHXH từ tháng 4 đến tháng 9/2015 –  vì lý do cá nhân, lao động này tạm thời nghỉ việc ko lương ở Công ty).

Xin cho hỏi 02 trường hợp trên thì cần làm như thế nào về thủ tục để hoàn thành bộ chứng từ gửi cho cơ quan BHXH?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

  1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH 2014; Khoản 1 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm thì tổng mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN hằng tháng bằng 32,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; trong đó người lao động đóng bằng 10,5%, người sử dụng lao động đóng bằng 22%.

Như vậy, trường hợp người lao động tạm thời nghỉ việc, không hưởng tiền lương thì không có căn cứ để trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

  1. Về thủ tục, hồ sơ tham gia: Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH thì hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN như sau:

– Đối với người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có), gửi cho đơn vị (doanh nghiệp).

– Đơn vị (doanh nghiệp):

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) (áp dụng đối với đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu cho người lao động; đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến).

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS)

+ Bảng kê hồ sơ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 02) (nếu có các trường hợp phải truy thu).

 

Give a Comment