Thủ tục và chế độ BHXH

Thủ tục và chế độ BHXH

Độc giả hỏi: Tôi đang làm tại một công ty nhưng không được đóng BHXH. Tuy nhiên, khi làm ở công ty trước thì tôi đã đóng BHXH được 03 năm rồi, vậy giờ tôi muốn tiếp tục đóng BHXH thì tôi phải làm những thủ tục gì? Và nếu tiếp tục tham gia đóng tôi có được hưởng chế độ gì không?

Trả lời:

  1. Về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 2; Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH 2014; Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi 2014; Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Người làm việc theo hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN mà Công ty nơi Ông (Bà) làm việc không đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho Ông (Bà) là vi phạm pháp luật. Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH 2014; Khoản 3 Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT sửa đổi 2014, Công ty phải truy nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

  1. Về thủ tục hồ sơ tham gia: Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN như sau:

– Đối với người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có), nộp cho đơn vị (doanh nghiệp).

– Đơn vị (doanh nghiệp):

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) (áp dụng đối với đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu cho người lao động; đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến).

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS)

+ Bảng kê hồ sơ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 02) (nếu có các trường hợp phải truy thu).

  1. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Khi Ông (Bà), doanh nghiệp nơi Ông (Bà) làm việc tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng quy định thì Ông (Bà) được hưởng các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật như:

– Chế độ khám, chữa bệnh BHYT;

– Chế độ ốm đau;

– Chế độ thai sản;

– Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Trợ cấp thất nghiệp;

– Trợ cấp học nghề;

– Trợ cấp tư vấn, giới thiệu việc làm;

– BHXH một lần;

– Chế độ hưu trí…

Đề nghị Ông (Bà) liên hệ với Công ty nơi Ông (Bà) làm việc hoặc BHXH địa phương, để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

 

Give a Comment