Thủ tục và hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn như thế nào?

Thủ tục và hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề muốn chuyên mục giải đáp giúp ạ, đó là: Hiện công ty muốn thay đổi cổ đông trên giấy phép kinh doanh,nhưng từ khi thành lập đến nay  mới được 2 năm 3 tháng. Vậy cho tôi hỏi, muốn thay đổi thì chúng tôi cần phải làm thủ tục và chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì:

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp;Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty.

– Biên bản họp về thay đổi tỷ lên góp vốn.

– Quyết định về việc thay đổi tỷ lệ góp vốn.

– Bản sao chứng minh thư của các thành viên góp vốn.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Danh dách cổ đông.

– Các loại hợp đồng chuyển nhượng và biện bản thanh lý hợp đồng đi kèm.

Tất cả hồ sơ này bạn gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi bạn đã đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Sở sẽ giải quyết trong 5 ngày làm việc, nếu có sai xót thì sẽ ra thông báo nêu rõ lý do.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment