Thủ tục và quyền lợi khi tham gia đống bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thủ tục và quyền lợi khi tham gia đống bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề  thủ tục vè quyên lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện muốn chuyên mục giải đáp giúp tôi . Trước đây tôi có làm việc cho một công ty và được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, sau đó tôi nghỉ việc tại công ty nhưng vẫn nhờ qua bộ phận chế độ tiền lương của công ty đóng bảo hiểm giúp tôi hiện nay đã được trên 3 năm. Tuy nhiên, sắp tới người phụ trách tiền lương tại công ty cũ chuyển công tác nên tôi không thể nhờ đóng giúp bảo hiểm. Tôi muốn tự mình đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng các chế độ nhưng không biết thủ tục và cách thức đóng bảo hiểm nhờ chuyên mục trả lời giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

-Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

+Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (mẫu số 01-TN)

+Bản sao giấy khai sinh

*Trong trường hợp đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước đó thì thủ tục phải kèm theo:

+Sổ BHXH;

+ Bản quá trình đóng BHXH (do cơ quan BHXH nơi đi cấp);

+Đã tham gia BHXH bắt buộc: nếu không có bản quá trình đóng BHXH thì nộp kèm bản photo sổ BHXH;

+CMND để đối chiếu với sổ BHXH.

Như vậy, do bạn trước đó đã tham gia đóng bảo hiểm nên hồ sơ thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn sẽ bao gồm:

+Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (mẫu số 01-TN)

+Bản sao giấy khai sinh

+Sổ BHXH;

+ Bản quá trình đóng BHXH (do cơ quan BHXH nơi đi cấp);

+Đã tham gia BHXH bắt buộc: nếu không có bản quá trình đóng BHXH thì nộp kèm bản photo sổ BHXH;

+CMND để đối chiếu với sổ BHXH.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người tham gia BHXH tự nguyện, tổ chức BHXH có trách nhiệm cấp Sổ BHXH; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

-Theo quy định của Khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2006

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

Theo đó, khi tham gia bảo hiểm tự nguyện thì bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Đối với chế độ thai sản, ốm đau chỉ áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên bạn sẽ không được hưởng hai chế độ này. Cụ thể:

Điều 71. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 76 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện như quy định tại Điều 53 của Luật này

Điều 72. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment