Thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình?

Thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình?

Câu hỏi

Tôi hiện đang sinh sống tại Hà Nội, năm 2002 gia đình tôi có mua đất nông nghiệp tại huyện Thạch Thất, Hà Tây (nay thuộc về Hà Nội) vào thời điểm đó chủ đất bán cho tôi vẫn còn sống nhưng đến năm 2006 thì ông chủ đất chết do tuổi già. Nay tôi muốn tách sổ (đứng tên ông chủ đất đã mất) để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tôi thì cần những thủ tục gì? Bây giờ tôi làm thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng thì gia đình bán đất cho tôi có phải tiến hành làm thủ tục phân chia tài sản không ?

Luật sư trả lời:

Điều 99 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn đã mua mảnh đất này từ năm 2006 và có Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được chứng nhận tại Ủy ban nhân dân xã/phường. Như vậy Hợp đồng chuyển nhượng của bạn đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lí. Để thực hiện việc sang tên cấp sổ đỏ bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

– Khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Trong 10 ngày, kể từ ngày có thông báo nộp thuế thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước và nộp lệ phí trước bạ.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 2 % trên giá trị chuyển nhượng.

+ Lệ phí trước bạ: 0,5 % giá trị chuyển nhượng.

– Sau ki nộp thuế và phí, bạn tiến hành làm thủ tục nộp hồ sơ sang tên. Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động.

+ Hợp đồng chuyển nhượng.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (bản gốc).

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc).

+ Bản sao CMND + Sổ hộ khẩu của bạn.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày tính từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Ngoài thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ ra thì bạn còn cần nộp lệ phí địa chính, lệ phí thẩm định,… Các mức lệ phí này được quy định cụ thể với từng địa phương.

 

Give a Comment