Thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng lối đi?

Thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng lối đi?

Câu hỏi

Hiện nay nhà tôi có 2 cửa trước và sau và 2 lối đi. Cả 2 lối đi này nhà tôi đã sử dụng nhiều năm nay không có tranh chấp. Trước lối đi thứ 2 có một phần đất lưu không diện tích khoảng 8m2, không ai sử dụng. 2 Bên lối đi đó có 2 hộ gia đình khác. Nay cụm dân cư có ý định làm 1 chốt tuần tra trước cửa nhà tôi và bịt mất lối đi thứ 2 này. Lối đi này chỉ có nhà tôi sử dụng 50 năm nay. Vậy,

1. Làm như thế có đúng pháp luật không?

2. Gia đình tôi có quyền khiếu nại theo điều Luật nào không?

3. Tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng cho lối đi thứ 2 đó thì phải làm thế nào?

Trả lời

Trường hợp sử dụng đất công để sử dụng vào mục đích riêng thì không được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện lối đi đó không phải là lối đi duy nhất của gia đình bạn nên khi địa phương có nhu cầu sử dụng vào mục đích chung đất công sẽ được sử dụng vào mục đích công cộng. Những trường hợp sử dụng đất ổn định lâu dài từ năm 1993 đến nay nếu không có tranh chấp và được chính quyền địa phương xác nhận

Give a Comment