Thử việc 15 ngày không được nhận lương đúng hay sai?

Thử việc 15 ngày không được nhận lương đúng hay sai?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Em tên là Nguyễn Thị A, em muốn chuyên mục giải đáp cho em vấn đề sau: Em xin việc vào một công ty B ở Vinh, Lúc vào xin việc trong hợp đồng thử việc của công ty có ghi: Bên B (NLĐ) sẽ không nhận được số tiền lương tính theo ngày làm việc tương ứng nếu đơn phương hoặc tự ý chấm dứt hợp đồng khi thời gian thử việc chưa đủ tròn tháng. (Tức là NLĐ nếu vào thử việc được 15 ngày xin nghỉ thì doanh nghiệp sẽ không trả lương các ngày làm việc này). Xin hỏi quy định này đúng hay sai và  có vi phạm pháp luật không? Mong chuyên mục giải đáp giúp em.Em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện:

(i) Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

(ii) Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc nêu trên, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

(iii) Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc nêu trên, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, theo như Luật Lao Động, trong thời gian thử việc, vì lý do không phù hợp hoặc không đáp ứng được yêu cầu của công việc, người lao động vẫn có quyền xin chấm dứt làm việc mà vẫn được hưởng lương thử việc theo số ngày mà họ đã làm việc cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều kiện cần có là người lao động phải thông báo ít nhất một ngày trước khi nghỉ việc, và đã hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc và các tài sản khác của công ty đã giao cho người lao động sử dụng trong thời gian thử việc, chẳng hạn như: văn phòng phẩm, đồng phục…

Như vậy, điều khoản trong hợp đồng thử việc của Doanh Nghiệp mà bạn đưa ra sẽ đúng luật Lao Động hơn nếu được ghi rõ ràng là:

Bên B (NLĐ) sẽ không nhận được số tiền lương tính theo ngày làm việc tương ứng nếu đơn phương hoặc tự ý chấm dứt hợp đồng mà không báo trước cho doanh nghiệp hoặc không bàn giao đầy đủ công việc và tài sản (nếu có) cho Doanh Nghiệp khi thời gian thử việc chưa đủ tròn tháng. (Tức là NLĐ nếu vào thử việc được 15 ngày tự ý nghỉ ngang không báo trước thì DN sẽ không trả lương các ngày làm việc này.)

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment