Thuế Doanh Nghiệp

Thuế Doanh Nghiệp

 Dạo gần đây, Ask Law thường xuyên nhận được câu hỏi “Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2013 thì những đối tượng chịu thuế, miễn thuế nào mới được bổ sung?”

     Hôm nay, Ask Law xin tư vấn cho các bạn về vấn đề này như sau:

    Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN năm 2013 thì những đối tượng chịu thuế, miễn thuế mới được bổ sung gồm:

  • Các đối tượng chịu thuế là các DN có thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư để bao quát những khoản thu nhập mới phát sinh, đồng thời loại khoản “hoàn nhập dự phòng” khỏi thu nhập khác cho đúng bản chất (hạch toán giảm chi phí).
  • Các đối tượng được miễn thuế:

– Thu nhập từ sản xuất muối của hợp tác xã (HTX);

– Thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội (KT-XH) khó khăn và ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn;

– Thu nhập của DN (DN) từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn;

– Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản;

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của DN được cấp chứng chỉ;

– Thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của nhà nước của Ngân hàng phát triển Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của ngân hàng chính sách xã hội, thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thu nhập của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

– Thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa (XHH) trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực XHH khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực XHH khác;

– Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của HTX được thành lập và hoạt động theo Luật HTX;

– Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, Nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn 19006261 để được giải đáp.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

Give a Comment