Câu hỏi:

Cho em hỏi thuế nhập khẩu vải jean và quần áo về Việt Nam của Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 là bao nhiêu?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 2005 về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đã chính thức hết hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 và được thay thế bằng Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 187/2013/NĐ-CP có quy định:

“8. Nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan: Đối với hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, Bộ quản lý chuyên ngành quyết định lượng hạn ngạch thuế quan, Bộ Công Thương công bố cụ thể và quy định phương thức điều hành nhập khẩu đối với từng mặt hàng sau khi tham khảo ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan.

Việc xác định mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch và mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành và Bộ Công Thương để quyết định và công bố theo quy định của pháp luật.”

Trong trường hợp này, nếu bạn muốn tra cứu biểu thuế nhập khẩu đối với quần áo và vải, bạn có thể tra cứu tại Thông tư số 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2015 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Ngoài ra, bạn nên liên hệ trực tiếp tới cơ quan hải quan gần nhất về việc biết thêm về mức thuế suất nhập khẩu quần jeans và quần áo từ nước ngoài vào Việt Nam.