Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng?

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng?

Câu hỏi

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì các tiêu chí được xem xét khi tiến hành thủ tục công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng bao gồm những gì?

Trả lời

– Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua các hoạt động chủ yếu như: Mua bán, sử dụng hàng hoá hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu; việc tiếp cận với nhãn hiệu qua hoạt động quảng cáo của chủ nhãn hiệu;

– Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

– Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

– Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

– Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

– Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

– Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Có thể nhận thấy, nhãn hiệu nổi tiếng khác với nhãn hiệu thông thường ở danh tiếng của nhãn hiệu đó trong bộ phận công chúng có liên quan thông qua các hoạt động quảng cáo của nhãn hiệu, thông qua số lượng và doanh số hàng hóa được bán ra hay dịch vụ được cung cấp. Theo đó, khi một nhãn hiệu đáp ứng những tiêu chí là nhãn hiệu nổi tiếng thì chủ sở hữu đối với nhãn hiệu không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ mà quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đó vẫn được xác lập.

Căn cứ pháp lý:

Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Give a Comment