Tiêu chuẩn và điều kiện để kết nạp Đảng

Tiêu chuẩn và điều kiện để kết nạp Đảng

Câu hỏi:

Tôi mới sinh con thứ ba được 1 năm. Giờ tôi đang phấn đấu vào Đảng vậy tôi có được kết nạp Đảng khi đã sinh con thứ ba không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều 1 Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Theo  Điều 10 Pháp lệnh dân số 2003 sửa đổi, bổ sung 2008 quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Khi quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình thì theo Điều 5 Quyết định 173-QĐ/TW như sau:

1- Quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình chỉ được xem xét, kết nạp vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân và phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 60 tháng kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Đối với các trường hợp đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 36 tháng kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

2- Việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản, cấp ủy huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định.

Như thế, trong trường hợp của bạn, bạn phải cố gắng ít nhất 60 tháng kể từ khi có hành vi vi phạm hoặc 36 tháng đối với người đang sinh sống vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp Đảng thì bạn vẫn có thể được xem xét, kết nạp Đảng.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi