Tìm lại di chúc đã mất thì di sản được phân chia như thế nào?

Tìm lại di chúc đã mất thì di sản được phân chia như thế nào?

Câu hỏi

Tôi tên là H, ở TQ. Năm 2009, ông nội tôi có để lại di chúc ( có chứng thực ở xã ) thể hiện để tất cả tài sản cho bố tôi. Năm 2015 ông nội tôi mất, nhưng do không tìm thấy di chúc nên UBND xã đã yêu cầu di sản của ông tôi chia theo pháp luật. Vừa rồi khi xếp lại những đồ vật trong tủ bố tôi đã phát hiện ra di chúc, không biết trường hợp này bố tôi có quyền yêu cầu chia lại di sản theo di chúc hay không ?

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015

2. Luật sư trả lời:

Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định : “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Đồng thời tại Điều 642 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

Điều 642. Di chúc bị thất lạc, hư hại

1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Như vậy, nếu vẫn còn thời hiệu chia di sản mà tìm thấy di chúc thì sẽ thực hiện chia lại theo di chúc nếu bố bạn có yêu cầu. Thời hiệu yêu cầu chia di sản được quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015:

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Đối chiếu quy định trên thì thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế (Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết). Do đó, với trường hợp của bạn thì bố bạn vẫn có quyền yêu cầu chia lại theo di chúc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

 

Give a Comment