Tính lệ phí trước bạ khi đăng ký sử dụng đất

Tính lệ phí trước bạ khi đăng ký sử dụng đất

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi đất thuê 30 năm khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải nộp thuế trước bạ không, nếu phải nộp thì tính thuế như thế nào. Với diện tích 200m2 giá thuê 9.100đ/1m2 một năm,và 715.000đ tiền san lấp mặt bằng và chuyển đổi đất. Mong luật sư tư vấn giúp,xin cảm ơn !

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo như yêu cầu của chị thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất thuê của nhà nước thì chị sẽ phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật. Và công thức tính được quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi Nghị định 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ như sau ;

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng) = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng) X Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Trong đó thì :

+ Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

+ Tỷ lệ lệ phí đối với nhà, đất trước bạ là 0,5%

Do yêu cầu của chị không ghi rõ là chị đang ở khu vực nào,  mà Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là bất động sản mỗi địa phương có sự quy định khác nhau, cho nên để tính chính xác được lệ phí trước bạ mà chị phải nộp thì chị nên đến Uỷ ban nhân dân  để tra cứu giá tính lệ phí trước bạ và áp dụng theo công thức trên để tính lệ phí trước bạ mà chị phải nộp.

Give a Comment