Tính mức trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Tính mức trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Câu hỏi:

Tôi làm việc và tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 5/2013, tôi đã ký hợp đồng vô thời hạn với công ty năm 2015. Hiện tại tôi xin nghỉ việc từ ngày 15/8/2016. Cho tôi hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc và thất nghiệp không? Nếu có thì thủ tục như thế nào và tôi được lãnh bao nhiêu. Mức lương trước khi nghỉ việc của tôi là 6.650.000 đồng. Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc

Tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn làm việc tại công ty từ năm 2013 và xin nghỉ việc từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Vì thời gian bạn làm việc tại công ty là trên 12 tháng nên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng quy định pháp luật bạn sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc. Theo đó cứ mỗi năm làm việc bạn sẽ được trợ cấp nửa tháng tiền lương. Trong đó:

– Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc bằng tổng thời gian bạn làm việc thực tế cho công ty (từ khi bắt đầu làm việc cho đến khi nghỉ) trừ đi khoảng thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình của 6 tháng trước khi bạn nghỉ việc.

Bạn căn cứ vào quy định pháp luật trên để xác định mức trợ cấp thôi việc của mình. Vì khoản trợ cấp này do người sử dụng lao động chi trả nên sau khi tính được mức trợ cấp cụ thể bạn yêu cầu công ty thanh toán cho mình.

Thứ hai, về trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bạn bắt đầu tham gia bảo hiểm ở công ty từ tháng 5 năm 2013 và xin nghỉ việc từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, vậy thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3 năm 3 tháng. Do đó theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013 , bạn sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% tiền lương trung bình đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liề kề trước khi thất nghiệp.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Bản chính hoặc bản sao 1 trong các giấy tờ chứng minh: hợp đồng lao động hết hạn, quyết định thôi việc, quyết định sa thải.

– Sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ này bạn gửi tới Trung tâm giới thiệu việc làm nơi bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp để được giải quyết.

Give a Comment