Tố cáo hành vi đăng tải hình ảnh bôi nhọ, xúc phạm danh dự trên facebook

Tố cáo hành vi đăng tải hình ảnh bôi nhọ, xúc phạm danh dự trên facebook

Câu hỏi

Ban đầu em có kết bạn trên facebook và giao lưu hỏi qua lại nên cảm thấy không hợp với lời lẽ cách nghĩ. Hiện tại người đó lấy hình ảnh với những hình ảnh bêu xấu em, đăng tải những nội dung không thật để bôi nhọ,bình luận trên các bài viết trên facebook. Nội dung bài viết là chửi bới, nói xấu em. Em muốn làm đơn tố cáo để tránh ảnh hưởng đến công việc cũng như suy nghĩ của bạn bè trên facebook về em thì phải làm như thế nào?

Chuyên viên tư vấn:

– Thứ nhất, hành vi sử dụng hình ảnh của người đó không hỏi ý kiến của bạn đã vi phạm quyền hình ảnh của bạn được quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự 2015 và quyền này được pháp luật bảo vệ nên bạn có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh. Cụ thể:

Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác…..

– Thứ hai, Không chỉ sử dụng hình ảnh của bạn mà còn sử dụng hình ảnh đó cùng với việc bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn.

Quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được pháp luật tôn trọng và đảm bảo cụ thể:

Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Như vậy bạn cũng có quyền khởi kiện ra tòa án yêu cầu bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn. Ngoài ra việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn thì bạn có quyền yêu cầu tố cáo ra cơ quan công an

Hơn nữa theo điểm d, e khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích sau là hành vi bị pháp luật cấm:

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân……

Người có hành vi làm phiền bạn, vu khống, xuyên tạc … bạn có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo điểm g khoản 3 điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 66. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
g) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;

Ngoài ra, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội sau:

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy bạn có thể gửi đơn khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bác bỏ thông tin sai sự thật, hoặc gửi đơn tường trình ra cơ quan công an quận/ huyện kèm theo chứng cứ xác thực để xác minh hành vi cụ thể của người và mức độ ảnh hưởng đến bạn.

 

Give a Comment