Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Câu hỏi

Thưa Luật sư năm 2013 Tôi có mua mảnh đất của người bạn, do thân tình tôi không làm hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ thỏa thuận bằng miệng không có người làm chứng. Nay xảy ra tranh chấp. Tôi muốn khởi kiện ra Tòa án. Vậy cho tôi hỏi Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 707 Bộ luật dân sự (BLDS) thì “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải được làm thủ tục và đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai”.

Một số Điều luật khác trong Chương III Bộ luật dân sự cũng có những quy định chặt chẽ về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ví dụ Điều 705,706,708… Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng dất có tranh chấp thì đương sự khởi kiện tại Tòa án. Nếu người đi kiện không xuất trình (không nộp) cho Tòa án Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì việc chuyển nhượng này không có văn bản mà bằng miệng, thì Tòa án chưa thụ lý vụ kiện. Tòa án có thể yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu trong một thời hạn do Tòa án ấn định. Nếu hết thời hạn nêu trên mà đương sự không bổ sung được tài liệu thì căn cứ khoản 2 Điều 169 BLTTDS Tòa án trả lại đơn và các tài liệu kèm theo đơn. Tòa án không được thụ lý vụ kiện.

Give a Comment