Tôi là người chuyển giới, tôi có được kết hôn với người yêu của tôi hay không?

Tôi là người chuyển giới, tôi có được kết hôn với người yêu của tôi hay không?

Câu hỏi

Tôi là người chuyển giới, tôi có được kết hôn với người yêu của tôi hay không? Mong luật sư tư vấn giúp tôi!

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân gia đình 2014

– Bộ luật dân sư 2015

– Luật hộ tịch 2014

– Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính

– Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành

2. Luật sư tư vấn:

Có. Nếu bạn là người chuyển giới và đang có người yêu mà trên giấy tờ là hai người cùng giới, bạn sẽ có thể kết hôn với người yêu của mình sau khi bạn đã thực hiện việc thay đổi giới tính trên giấy tờ tùy thân. Hiện tại, vì không thể thay đổi giới tính trên giấy tờ mà người chuyển giới và người yêu của họ thường sẽ được pháp luật coi là hai người cùng giới tính, do vậy không thể kết hôn với nhau. Với quy định mới, “Cá nhân đã chuyển đổi giới tính […] có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi”, nghĩa là họ sẽ có các quyền, nghĩa vụ theo đúng như giới tính mới, bao gồm quyền kết hôn với người khác giới.

Chúng tôi căn cứ theo quy định tại Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính và Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành xin được tư vấn thêm bổ sung như sau:

Điều 10. Chứng nhận y tế sau khi can thiệp y tế xác định lại giới tính

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện việc can thiệp y tế xác định lại giới tính cấp giấy chứng nhận y tế sau khi đã xác định lại giới tính cho người đã được can thiệp y tế.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu Giấy chứng nhận y tế cho người đã được xác định lại giới tính

Điều 11. Căn cứ để đăng ký hộ tịch sau khi đã xác định lại giới tính

Giấy chứng nhận y tế quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này là căn cứ để đăng ký hộ tịch cho người đã được xác định lại giới tính.

Give a Comment